Få et overblik over bygge- og anlægsbranchen

Er du bygherrer, entreprenør, håndværker, rådgivende ingeniør, arkitekt eller leverandør til byggebranchen, så kan det være du burde få et abonnement på fagbladet Licitationen. 

Licitationen er et fagblad der giver læseren et bredt og seriøst overblik over bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Bagerst i avisen finder man udbudsportalen, hvor man kan se en daglig licitationsoversigt over de offentlige, samt private licitationer og udbud der udbydes i Danmark, og et overblik over EU-licitationer og andre relevante danske EU-licitationer, som har indflydelse på anlægs- og byggesektoren. Her vil det være muligt at se dagens specifikke udbud, hvilke krav der er ved udbuddet og kontaktinformationer.

Tillægssektioner

Licitationen udkommer hver dag med en tillægssektion, som kan være en af disse:

  • Byggematerialer
  • Byggeri & Ejendomme
  • Anlæg, Infrastruktur & Forsyning
  • M-Xtra
  • ArkByg

Byggematerialer - Mandag udkommer en sektionsside om byggematerialer, hvor der bliver fulgt op på innovation af materialer og produktnyheder m.m, og derudover sættes der fokus på konkrete branchers materialebehov og deres forbrug.

Byggeri & Ejendomme - Tirsdag får du en frisk opdatering omkring de større aktuelle og spændende projekter der udfolder sig i byggeri- og ejendomsbranchen, samt et indblik i udviklingen generelt. Alle de klassiske store byggeri-temaer vil også fremover udkomme på tirsdage.

Anlæg, Infrastruktur & Forsyning - Onsdag er dagen hvor du bliver tildelt en hel sektion omhandlende anlægssektoren. Heri leveres der information om aktuelle anlægsarbejder, og der ses på den generelle udvikling inden for området, ligeledes inden for infrastruktur og forsyning. Der vil blive sat fokus på forskellige emner inden for anlægsmarkedet, og de store traditionelle temaer inden for anlægsområdet vil også være at finde i denne sektion.

M-Xtra - Torsdag fås M-Xtra – en sektion der omhandler nyheder om materiel og maskiner til bygge- og anlægssektoren, samt den grønne sektor. M-Xtra er førende inden for nyheder til maskin- og materialbranchen, og derfor vil sektionen blive med at sætte fokus på de forskellige områder i denne branche i håb om, at kunne levere flere spændende oplevelser for dig som læser.

ArkByg - Fredag foreligger sektionen ArkByg, der tilbyder nyheder til byggeriets projekterende rådgivere, nemlig arkitekter, ingeniører, konstruktører og landskabsarkitekter. Der vil også blive dækket specifikke interesseområder, som primært vil henvende sig til byggeriets rådgivere.

Få abonnement på licitationen

Ønsker du at få abonnement på licitationen, så kan du besøge abonnementtilbud.dk, hvor du kan skrive dig op. Gør du det gennem abonnementtilbud.dk vil du desuden få de to første uger af abonnementet gratis, hvilket giver dig mulighed for, at vurdere om Licitationen er noget for dig.