Livet er narrativt

Vi har alle sammen hver vores historie at fortælle. Faktisk har vi alle sammen mange historier, både af god og dårlig karakter. Dette er præcis hvad det narrative perspektiv handler om. Det narrative perspektiv handler om at vi ved at være bevidste om vores fortællinger, kan bruge dem på terapeutiske og coachende måder, både på os selv og for at hjælpe andre. Der findes en række efteruddannelser som bygger på den narrative tilgang. Et af de steder som udbyder disse uddannelser er Dispuk.dk, hvor man også kan få narrativ terapi og deltage i narrative workshops.

frihed-fugl-orange-hvad-er-din-historie

 

Din bedste historie

Der er ingen mennesker som er forkerte, og vi er alle forskellige ud fra vores baggrund, vores oplevelser og vores personlighed. Dette er udgangspunktet for narrativ terapi, som lægger vægt på at lykken er vidt forskellig fra person til person.

Der hvor vi som mennesker ofte går galt, og der hvor psykiske sygdomme som angst, depression og stress optræder, er også at finde i vores historier. I narrativ terapi identificerer man de negative og problemfyldte historier for at kunne adskille dem fra de positive. Hvis man ubevidst fokuserer for meget på de dårlige historier opstår der psykisk ustabilitet, også selvom at historierne går så langt tilbage som fra ens barndom.

-

Dit sande jeg

psykiatri-terapi-mand-orange-ramme

Et begreb som bruges i narrativ terapi, er eksternaliserende. Her fokuseres der på at det ikke er personen som er problemet, men problemet der er problemet. Man skal derfor distancere sig fra problemet, hvilket også kaldes eksternalisering af problemet. Når en person lider af psykiske sygdomme, ser man dem derfor sygdommen som en selvstændig størrelse med en plan for dets offer. Denne måde at takle diverse problemer på er enorm effektfuld da personen ikke længere ’er’ problemet, men blot ’har’ problemet. Hvor mange folk føler at deres problem eller sygdom har magt over dem, vender man situationen om og giver magten tilbage til personen.

Alle dine historier

Det handler altså om hvilken historie man vælger at fortælle om sit liv, da der ikke kun er en historie, men mange historier. Vi identificerer os nemt med ting der er sket for os, men som vi ingen indflydelse har haft på. Hvis vi engang blev mobbet, nedgjort, traumatiseret osv., kan vi nemt komme til at bære rundt på de negative historier resten af livet.

Narrativ terapi handler om at alle vores historier, som måske ved første øjekast ser kaotiske ud, faktisk har en mening, en sammenhæng og et dominerende plot. Hvis man kan finde sammenhængen er man nået et langt stykke vej. Hvis det narrative perspektiv har vækket din nysgerrighed, kan du besøge steder såsom Dispuk der er specialiserede i feltet, eller læse mere om det narrative i et utal af bøger og på internettet.