Tvangsfjærnet barn

Oplever du skade på børn?

Alt burde være fryd og gammen, når man beslutter sig for at blive forældre. Dog er dette ikke altid sandheden, og billedet kan se radikalt anderledes ud. Uanset om det er forældrenes henseende at skade deres barn eller ej, er det en ubehagelig situation for alle indblandede.

Det kan være svært at være vidne til et barns mistrivsel – hvordan skal man reagere i situationen og hvad er den bedste løsning for de involverede. Børn er vores fremtid og vi skal passe godt på dem.

Er du vidne til, at børn tager skade af at være sammen med deres forældre, men ved ikke hvad du skal gøre? Denne artikel har til formål at bringe lys på problemet og tvangsfjernelse.

Vurdering af tvangsfjernelse

Som borger, er det din pligt at underrette myndighederne, hvis du har kendskab til, at et barn ikke trives eller ligefrem skades. Det er vigtigt at understrege, at en skade nødvendigvis ikke er fysisk vold mod barnet. En tvangsfjernelse en lang og stridig proces, og det er derfor vigtig at gribe ind med det samme.

At fjerne et barn fra deres forældre, er en sag der skal tages yderst alvorlig. Området bliver reguleret af love, der skal danne baggrund for at myndighederne i kommunerne, har virkemidler til at hjælpe barnet – ofte ledsaget af en tvangsfjernelse advokat.

Det er i den forbindelse også op til kommunens børn- og ungeudvalg at vurdere hvorvidt en tvangfjernelse skal finde sted. Ofte indebære processen en undersøgelse af barnets forhold og en lægeundersøgelse.

Hvad betyder det for barnet?

Der er stor forskel på, hvornår børn bliver fjernet fra hjemmet – omkring 13.000 børn i Danmark er tvangsfjernet fra deres forældre, og bor nu andre steder. Formålet, med en anbringelse er, at barnet ikke lider af unødvendig belastning.

Der er stor fokus på barnets fremtidige trivsel, således at deres sundhed og udvikling ikke lider af alvorlige følgere. Ved en situation som denne, er det barnets behov der kommer i første række og ikke forældrenes.

Det er en hårfin balance, at dømme hvor stor betydning det har for barnet, at leve med sine forældre. I mange tilfælde ses der en forbedring ved tvangsfjernelse. Ikke sagt at denne er permanent, da en genforening af barn og forældre er muligt.